×
Upozornění - pandemie koronaviru

Během trvání nouzového stavu je zrušena veškerá výuka i zkoušky sborů. Zameškané hodiny budou po domluvě nahrazeny po zrušení tohoto krizového stavu. Prozatím toto opatření trvá do 14. 2. 2021! Zkoušky sborů budou také po zrušení této situace!

Bc. Josef Hofbauer

Jsem člověk plně oddaný hudbě, která naplňuje svůj smysl především sdílením. A protože chci své nadšení a zaujetí pro hudbu předávat dál, založil jsem hudební ateliér Corte Musica. Těším se na sdílenou radost z hudby společně s Vámi.

Kdo Vás bude učit?

Zkušený a vzdělaný lektor

Jistě Vás bude zajímat mé dosavadní vzdělání a hudební kariéra.
Proto zde uvádím krátké shrnutí.

Mým skutečným měřítkem radosti z mé práce jsou však úspěchy úplně jiného druhu …

Doposud jsem měl tu čest připravit šest svých žákůúspěšným přijímacím zkouškám na konzervatoře a s některými ze svých žáků jsem byl poctěn účastí na varhanních soutěžích a přehlídkách.

  • absolutorium na Církevní konzervatoři v Opavě – obor Hudba
  • absolvent bakalářského studia na Masarykově univerzitě v Brně – obor Hudební věda
  • absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, obor Hra na varhany
  • učitel hudby na ZUŠ Resonance Třebíč / 2004-2010
  • učitel hudby na ZUŠ Moravské Budějovice / 2005-2019
  • založení studijních zaměření Hra na varhany a Hra na cembalo na ZUŠ M. Budějovice
  • porotce v brněnské soutěži mladých varhaníků / 2017
  • koordinátor varhanické sekce ZUŠ, zřízené MŠMT pro JHC / 2019-2020
  • založení hudebního ateliéru CORTE MUSICA / 2019