Bc. Josef Hofbauer

Jsem člověk plně oddaný hudbě, která naplňuje svůj smysl především sdílením. A protože chci své nadšení a zaujetí pro hudbu předávat dál, založil jsem hudební ateliér Corte Musica. Těším se na sdílenou radost z hudby společně s Vámi.

Kdo Vás bude učit?

Zkušený a vzdělaný lektor

Jistě Vás bude zajímat mé dosavadní vzdělání a hudební kariéra.
Proto zde uvádím krátké shrnutí.

Mým skutečným měřítkem radosti z mé práce jsou však úspěchy úplně jiného druhu …

Doposud jsem měl tu čest připravit šest svých žákůúspěšným přijímacím zkouškám na konzervatoře a s některými ze svých žáků jsem byl poctěn účastí na varhanních soutěžích a přehlídkách.

  • absolutorium na Církevní konzervatoři v Opavě – obor Hudba
  • absolvent bakalářského studia na Masarykově univerzitě v Brně – obor Hudební věda
  • absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, obor Hra na varhany
  • učitel hudby na ZUŠ Resonance Třebíč / 2004-2010
  • učitel hudby na ZUŠ Moravské Budějovice / 2005-2019
  • založení studijních zaměření Hra na varhany a Hra na cembalo na ZUŠ M. Budějovice
  • porotce v brněnské soutěži mladých varhaníků / 2017
  • koordinátor varhanické sekce ZUŠ, zřízené MŠMT pro JHC / 2019-2020
  • založení hudebního ateliéru CORTE MUSICA / 2019