Hra na klávesové nástroje

Ať už chcete hrát pro radost, nebo se potřebujete připravit na přijímací řízení na středních či vysokých školách, chcete přidat ke hře na klavír hru na varhany či cembalo anebo chcete přivést k hudbě své děti, jste tady správně.

Nějaká ta pravidla

Platí pro veškerou výuku

Výuka v hudebním ateliéru je určena začátečníkům i pokročilým, dospělým, studentům a dětem od 6 let. V případě výjimečného hudebního nadání lze přijmout po dohodě k výuce i děti mladší.

 

Hygienické opatření k 1. 9. 2021 

Vzhledem k současné situaci ohledně tzv. koronaviru - COVID-19, platí k 1. 9. 2021 následující opatření: 

 • Pokud jste nemocní, zůstaňte doma!
 • Při kašli si zakrýt ústa a nos kapesníkem nebo použijte rukáv.
 • Mýt si často a řádně ruce. 
 • Pokud se u žáka projevují příznaky viru COVID-19 (horečka, kašel, dušnost nebo dýchací potíže, malátnost, zimnice, bolesti ve svalech a kloubech), kontaktujte svého lékaře a vyučujícího - v tomto případě je výuka zrušena!!! 
 • Výuka odpadá také v případě, že se žák setká s osobou infikovanou COVID-19 nebo osobou, která je v karanténě (týká se i v případě, že je v karanténě zákonný zástupce či jiný člen rodiny).
 • V případě vyhlášení Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje nebo ministerstvem zdravotnictví používání roušek či respirátorů, budou použity při výuce, s výjimkou intonace a zpěvu pro přípravu na přijímací zkoušky.
 • Před výukou je nutné předložit buď negativní platný test nebo doklad o očkování - viz nařízení ministerstva zdravotnictví
 • U vchodu do učebny je k dispozici pro použití dezinfekce a jednorázové ubrousky.

 

Další pravidla výuky

 • Součástí výuky je vždy hra na vybraný nástroj a potřebná hudební teorie.
 • Výuka je individuální, tzn. 1 žák na vyučovací hodině.
 • Náplň výuky se odvíjí od věku, úrovně hry a potřeb žáka.
 • Optimální je jedna vyučovací hodina (45 minut) týdně, přičemž je možná i jiná než týdenní forma, při zachování týdenního minima.
 • Pro děti ve věku 6 let je možná výuka pouze 25 minut.
 • Nemá-li žák doma hudební nástroj, jsou možné tzv. „Cvičné hodiny“.
 • Výuka probíhá na koncertních nástrojích významných značek.
 • Žák nebo jeho zákonný zástupce při první vyučovací hodině sepíše s lektorem Smlouvu o výuce, ve které jsou stanoveny další podmínky výuky (úplata za výuku, absence, GDPR apod.
 • Žák spolu s podpisem smlouvy je také seznámen s hygienickým opatřením, platným od 1. 9. 2020, a podepíše také čestné prohlášení o bezinfekčnosti na COVID-19. 

 

Přihláška ke studiu

U přihlášky máte tyto možnosti vyplnění a doručení: A) PDF formulář vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a fyzicky doručit; B) PDF formulář elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat a fyzicky doručit; C) PDF formulář uložit, elektronicky vyplnit, digitálně podepsat a odeslat e-mailem.

Podmínky GDPR

Podmínky GDPR ke stažení ve formátu PDF

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu PDF.

 

Příprava k talentovým zkouškám a přijímacím řízením

Zájemci o studium na středních či vysokých školách, jako jsou konzervatoře, pedagogické školy, vysoké pedagogické školy a akademie, se mohou v ateliéru připravit. Příprava je zaměřena na úspěšné složení přijímacích zkoušek hrou na klavír, varhany nebo cembalo, interpretaci skladeb a sbormistrovství. Cena přípravy je stejná jako při pravidelné docházce s ohledem na počet hodin týdně.

 

Výuka hry

Klavír

Cíl výuky si může stanovit žák nebo ho může nechat určit lektora. V zásadě jde ale o získání správných návyků, rozvoj techniky, rytmu a hudebního cítění. Žák se bude učit hrát skladby různých stylových období, včetně populární hudby. Možná je výuka improvizace, tvorba doprovodu k písním a hra podle akordových značek.

 • klavírní matné bílé křídlo japonské značky Kawai
 • pedály: levý – Unacorda (Piano), střední – Sostenuto (Prolongement), pravý – dusítkový
 • nástroj z roku 1986 původem z Japonska, který byl prodán do Německa
 • pořízen v roce 2019

 

Výuka hry

Varhany

Výuka si klade za cíl rozvoj techniky, rytmu a hry rukou s pedálem. Hru je možné rozdělit na liturgickou (tj. hraní při bohoslužbách) a interpretaci skladeb varhanní literatury. Součástí je výuka improvizace a tvorba doprovodu k písním.

 • třímanuálový digitální nástroj Johannus Rembrandt 3070
 • výjimečné varhany, které byly pojmenovány podle nizozemského mistra Rembrandta van Rijna
 • varhany digitálně reprodukují zvuk skutečných varhan
 • pořízeny v roce 2013 v Holandsku

 

Výuka hry

Cembalo a spinet

Cílem výuky je rozvoj techniky a rytmu, hra skladeb převážně barokní a klasické hudby a základy hry generálbasu a harmonie.

Cembalo

 • dvoumanuálový nástroj značky Michael Walker Me Fecit 1988
 • pořízeno v roce 2015 v Kolíně nad Rýnem

Spinet - tzv. malé cembalo

 • nástroj značky Sperrhake Passau z roku 1965
 • určen především pro doplňkovou výuku ke hře na cembalo, klavír nebo varhany
 • pořízen v roce 2016