Ceník

Tam, kde je to možné, Vám vyjdu vstříc a domluvíme se na individuálních podmínkách výuky. Přesto má ateliér stanoveny jasné podmínky, abyste věděli, co Vás čeká.

Školné

Zkušební nezávazná vyučovací hodina
200 Kč / 45 minut a lze ji 3x zopakovat.

Paušální platba při pravidelné docházce

  • jednotlivec

           800 Kč / měsíc – 1 hodnina týdně = 60 minut 

           700 Kč / měsíc – 1 vyučovací hodina týdně                                       

           400 Kč / měsíc – pro děti ve věku 6 let – 25 minut týdně

           600 Kč / měsíc – 2 vyučovací hodiny*
* Platí i v případě studia dvou hudebních nástrojů, např. klavír +  varhany.

  • dvojice žáků

          700 Kč / měsíc – každý z žáků za 1 hodinu týdně = 60 minut 

          400 Kč / měsíc – každý z žáků za 1 vyučovací hodinu týdně

          350 Kč / měsíc – každý z žáků za 2 vyučovací hodiny týdně

Balíček 10 lekcí*
po 45 minutách – 3.000 Kč
po 90 minutách – 4.000 Kč

*Tyto balíčky je možné využít jako dárkový poukaz pro vaše známé a přátele nebo jako krátký kurz pro zkušené hráče na klavír nebo varhany.

 

Letní kurzy*
po 45 minutách – 4.000 Kč (2x týdně červenec a srpen)
po 90 minutách – 5.500 Kč (2x týdně červenec a srpen)

*Tyto letní kurzy jsou určeny pro dospělé, kteří mají zájem aktivně prožít letní měsíce s hudebním nástrojem. I tyto kurzy je možné využít  jako dárkový poukaz pro vaše známé a přátele nebo jako krátký kurz pro zkušené hráče na klavír nebo varhany. Do letních kurzů 2020 se už není možné přihlásit. Do letních kurzů 2021 je možné se přihlásit do konce června 2021.

 

Náhradní lekce

Absence žáka na hodině omluvená minimálně 24 hodin předem může být nahrazena v omluvené hodině jiného žáka nebo po vzájemné domluvě v jiný den a čas.

V případě předplaceného balíčku se takto omluvená lekce posouvá na další týden, dá se však posunout maximálně třikrát. Na 10 lekcí je 13 týdnů.

Pravidla

Na první vyučovací hodině je s žákem sepsána Smlouva o výuce, která se netýká tzv. „Zkušební nezávazné vyučovací hodiny“. Součástí smlouvy je přesný den a čas výuky.

Jednou vyučovací hodinou se rozumí 45 výukových minut, u dětí ve věku 6 let 25 výukových minut.

Nárok na náhradní lekci zaniká, není-li absence žáka omluvena nejpozději 24 hodin předem.

Úhrady poskytovaných služeb jsou prováděny vždy bezhotovostně na účet číslo: 4467452033/0800

Zkušební nezávazná vyučovací hodina se platí nejpozději 3 dny po výuce.

Paušální platby jsou prováděny vždy k 15. dni v měsíci. Balíčky jsou hrazeny do konce měsíce, v němž výuka začala.

Žák ztrácí nárok na výuku, není-li objednaná výuka uhrazena dle výše uvedených podmínek.

V platbách jsou zahrnuty studijní materiály a průběžné nahrávky nastudovaných skladeb.

Hudební ateliér se zavazuje poskytovat pravidelnou výuku v souladu s uzavřenou smlouvou mezi vyučujícím a žákem, případně zákonným zástupcem.

Výuka se nekoná během školních prázdnin a státních svátků, není-li dohodnuto jinak [náhrada výuky atp.]

Zrušená výuka ze strany hudebního ateliéru Corte Musica, bude nahrazena nebo bude vrácena alikvotní část školného.

Výuka bude zrušena také v případě, pokud bude žák nakažen virem COVID-19 nebo se setká s osobou, která je v karanténě. Výuka bude nahrazena po prokázání bezinfekčnosti v náhradním termínu.