Aktuální informace pro Chrámový sbor v Jemnici

První svaté přijímání v Jemnici v kostele sv. Stanislava v neděli 7. 6. 2020 v 9.45 hodin. Zkouška v neděli před mší svatou v 9.00 hodin!!!

Informace, akce a zkoušky: 

10. 11. 2022, 19.00 - Staré Hobzí, kostel, zkouška sboru (čtvrtek)

13. 11. 2022,   9.30 - Staré Hobzí - poutní mše svatá ke cti sv. Ondřeje (neděle)

17. 11. 2022, 19.00 - Staré Hobzí, kostel, zkouška sboru (čtvrtek)

22. 11. 2022,   8.30 - Jemnice - svátek sv. Cecílie, patronky hudebníků a zpěváků, kostel sv. Stanislava (úterý)

25. 11. 2022, 19.00 - Jemnice, generální zkouška na adventní koncert v Jemnici (pátek) 

27. 11. 2022, 15.00 - Jemnice, kostel sv. Stanislava, 1. neděle adventní - Adventní koncert (neděle)