Chrámový sbor St. Hobzí

Zkoušky sboru se konají každý pátek od 19.00 do 20.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje ve Starém Hobzí.

Chrámový sbor ve Starém Hobzí byl založen v roce 2000. Zpočátku za účelem zpěvu ordinárií, žalmů a jednoduchých zpěvů k liturgii. Činnost byla přerušena v roce 2005 a znovu obnovena při znovuotevření kostela po výmalbě v srpnu 2019. Od té doby opět pravidelně zpívá při slavnostních bohoslužbách nejen ve Starém Hobzí, ale i v blízkém okolí.

Jsem vhodný kandidát?

  • je mi cca 15 až ∞ let
  • mám rád zpěv a dobře zpívám
  • chci být součástí fajn kolektivu
  • akceptuji vystupování na koncertech duchovní hudby, zejména při římskokatolických bohoslužbách

Informace, akce a zkoušky: 

  • 11. 11. 2022, 19.00 - Staré Hobzí, kostel, zkouška sboru (pátek)
  • 13. 11. 2022,   9.30 - Staré Hobzí - poutní mše svatá ke cti sv. Ondřeje (neděle)
  • 18. 11. 2022, 19.00 - Staré Hobzí, kostel, zkouška sboru (pátek)
  • 22. 11. 2022,   8.30 - Jemnice - svátek sv. Cecílie, patronky hudebníků a zpěváků, kostel sv. Stanislava (úterý)
  • 25. 11. 2022, 19.00 - Jemnice, generální zkouška na adventní koncert v Jemnici (pátek) 
  • 27. 11. 2022, 15.00 - Jemnice, kostel sv. Stanislava, 1. neděle adventní - Adventní koncert (neděle)