Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici

Zkoušky se konají každý čtvrtek od 19.00 do 21.00 na faře ve třídě v Jemnici.

      V tomto roce, tedy přesně 1. října 2022, uplynulo rovných 22 let, kdy se scházíme na pravidelných zkouškách a cvičíme na pravidelné bohoslužby a koncerty.

      Jedná se o smíšený pěvecký sbor různých věkových kategorií, který navazuje na tradici sborových zpěvů při liturgii v dobých minulých. Jelikož se jedná o chrámový sbor, jeho repertoár tvoří výhradně liturgická a duchovní hudba, kterou sbor zpívá při slavnostních bohoslužbách a při koncertech duchovní hudby v Jemnici, v jejím okolí i tam, kam je pozván. Interpretuje skladby našich i světových autorů všech stylových období a spolupracuje s dalšími uskupeními, jako např. Jihočeští trubači.

      Sborové zkoušky probíhají na faře ve třídě každý čtvrtek od 19.00 hodin. Noví uchazeči mohou o sobě dávat vědět vždy o zkouškách sboru, mailem prostřednictvím tohoto webu nebo na telefonním čísle 607 513 425. 

      Podmínkou pro přijetí do sboru je drobná zkouška z intonace, smysl pro rytmus. Je to důležité zejména pro zařazení do hlasové skupiny. 

      Přijetím do sboru na sebe každý bere povinnost pravidelné účasti na zkouškách podle daného harmonogramu a zúčastnit se jednotlivých vystoupení při bohoslužbách či koncertech.

      Od roku 2021 se k tomuto sboru přidávají ještě zpěváci z chrámového sboru ze Starého Hobzí.